Amalie Huczkowski (1883-1965) var en jämtländsk fotograf yrkesverksam mellan c:a 1898-1918. Hon var en av många kvinnor i Sverige vid förra sekelskiftet som valde att utbilda sig till och arbeta som fotograf, en relativ ny yrkeskategori som inte begränsades av ålderdomliga könsföreställningar. I de fotografier som finns bevarade efter henne återfinns till största delen porträtt- och ateljébilder, men även ett antal miljö- och vardagsbilder som ger oss en tillbakablick på samhället som det såg ut för över 100 år sedan.

Amalie föddes i Håsjö församling (Bräcke kommun) den 27 september 1883. Hon var dotter till Victor Huczkowski, född i Polen, och Anne Gurine Kristiansdotter från Stjördal i Norge. Föräldrarna flyttade till Sverige 1882. Hennes far, polsk frihetskämpe och äventyrare, arbetade som kringresande fotograf och hade en ateljé i Järpen, där Amalie och hennes fem syskon växte upp. När hon var tio år gammal dog fadern, men den unga Amalie hade redan ärvt sin fars intresse för fotografering. Efter avslutad folkskola började Amalie som 15-åring arbeta som biträde hos fotografen Edvard Waagsböe i Järpen.

Järnvägsstationen i Bispgården ca 1906-1909 JLM AHu103
Järnvägsstationen i Bispgården c:a 1906-1909. Foto: Amalie Huczkowski / Stiftelsen Jamtli. Källa: “JLM AHu103 – Järnväg,” Stiftelsen Jamtli, hämtad 9 april 2019, https://jlm.kulturhotell.se/items/show/114527.

Under åtta år fortsatte Amalie att arbeta som biträde hos flera olika fotografer och skaffade sig på så vis en gedigen utbildning inom yrket. 1905, vid 21 års ålder, öppnade hon eget. Till en början inredde hon en ateljé i Bispgården och fotograferade enbart under sommarhalvåret, något som inte var helt ovanligt för fotografer verksamma i norra Sverige. Med långa exponeringstider och utan elektriskt ljus var man helt beroende av dagsljuset. Amalie kunde så småningom arbeta även vintertid, då från en ateljé i Järpen.

Amalie Huczkowski arbetade på beställning och jobben utgjordes främst av porträtt- och ateljefotografering. Men i likhet med många andra fotografer under denna period så reste hon även runt på uppdrag. Bilderna framkallades hemma i ateljén och skickades sedan ut till kunderna.

Olof Skogman och sonen Stig 1910 AHu204
Olof Skogman med sonen Stig. Från 1910. Foto: Amalie Huczkowski / Stiftelsen Jamtli. Källa: “JLM AHu204 – Grupporträtt,” Stiftelsen Jamtli, hämtad 9 april 2019, https://jlm.kulturhotell.se/items/show/227018.

År 1909 gifte sig Amalie med folkskolläraren Olof Skogman i Trångsviken. Parets första barn föddes i december samma år, men Amalie hade inga tankar på att ge upp sin karriär. 1910 lät hon uppföra en sommarateljé i anslutning till skolhuset i Trångsviken och fortsatte sin verksamhet där. Med kortare uppehåll för två barnafödslar till var Amalie Huczkowski yrkesverksam fram till c:a 1918 då hon avslutade sin relativt korta karriär. Det är nog inte osannolikt att det blev allt svårare för henne att kombinera familjelivet med yrkeslivet, men problem med att införskaffa fotomaterial under första världskriget och amatörfotografins intåg (som innebar en försämrad marknad) kan också ha påverkat hennes beslut. Hon lät riva sin ateljé i Trångsviken men kamerorna förmådde hon aldrig göra sig av med. Privat fortsatte hon att fotografera.

Av Amalie Huczkowskis fotografier finns idag c:a 270 glasplåtar (kända) bevarade i Stiftelsens Jamtlis arkiv. Man kan ta del av dem här.

 

Tryckta källor:

Lundström, Catarina. (1991), Amalie Huczkowski – yrke fotograf, i Jämten 1992, s. 87-97.

Elektroniska källor:

Huczkowski, Amalie Gurine (1883 – 1965) – DigitaltMuseum: https://digitaltmuseum.org/021035592633/huczkowski-amalie-gurine-1883-1965

Amalie Huczkowski – Stiftelsen jamtli: https://jlm.kulturhotell.se/individuals/show/11666?sort_field=id&sort_dir=d&record_types%5B0%5D=Item&record_types%5B1%5D=Publication&record_types%5B2%5D=Individual&query=amalie+huczkowski&query_type=exact_match&ref=%2Fsearch

 

Järpen 1910 JLM 81X116 11
Järpen 1910 med nuv. Strandvägen. Foto: Amalie Huczkowski / Stiftelsen Jamtli. Källa: “JLM 81X116 11 – Fritid,” Stiftelsen Jamtli, hämtad 9 april 2019, https://jlm.kulturhotell.se/items/show/162271.
Amalie och Beda 1911 JLM AHu20
Systrarna Amalie och Beda Huczkowski, 1911. Beda arbetade som Amalies assistent i hennes ateljé. Foto: Amalie Huczkowski / Stiftelsen Jamtli. Källa: “JLM AHu20 – Grupporträtt,” Stiftelsen Jamtli, hämtad 9 april 2019, https://jlm.kulturhotell.se/items/show/289006.
Barn Trångsvikens skola ca 1914 JLM AHu37
Gunnar Skogman (t.v.) och Stig Skogman (t.h.) med kusinerna Harald och Gösta Skogman från Hålland. På skolgården i Trångsviken. Från ca 1914. Foto: Amalie Huczkowski / Stiftelsen Jamtli. Källa: “JLM AHu37 – Fritid,” Stiftelsen Jamtli, hämtad 9 april 2019, https://jlm.kulturhotell.se/items/show/129851.
Trångsvikens skola 1914 JLM AHu75
De två högsta klasserna i Trångsvikens skola ute i trädgårdsarbete, våren 1914. I skottkärran Gunnar och Stig Skogman och i barnvagnen Bo, den yngsta sonen. Längst bort till höger syns Amalies ateljé. Foto: Amalie Huczkowski / Stiftelsen Jamtli. Källa: “JLM AHu75 – Barn och ungdom,” Stiftelsen Jamtli, hämtad 9 april 2019, https://jlm.kulturhotell.se/items/show/129672.